Mount Choral

2021 Annual Concert “Messiah” – Postponement to 11th December 2021

When we postponed our Annual Concert to May 2021, we did so believing that by then the Coronavirus pandemic would be over and forgotten. If only that were true. Instead we are in the middle of a second wave, with lockdown restrictions and even some World Leaders, as well as our own Prime Minister, having suffered from catching the virus.

The pandemic is very far from over and the prospects are not looking good for a resolution any time soon, although we are hoping for an effective vaccine in the new year. This has affected choirs worldwide and we very much regret not being able to sing together for such a long time

Rehearsals for the choir have been suspended since March 2020 and because of social distancing requirements and the safety of our choristers, it is now unlikely that we will be able to start rehearsing again for some time.

As a result, the Choir Committee have taken the difficult decision to postpone the Annual Concert once again to the 11th December 2021.We hope that by then the pandemic will have been brought under control, it will have been safe to rehearse and it will be possible to sing before a large audience.

We will keep the website up to date with any changes, but we hope to be performing Handel’s “Messiah” at St Margaret’s Church on the 11th December 2021. We all look forward to being together again.

Cyngerdd Flynyddol 2021 – ‘Meseia’ – Gohiriad tan 11eg. Rhagfyr 2021

Wrth ohirio ein Cyngerdd Flynyddol i Fai 2021, roeddem o`r farn y byddai pandemig y Coronafeirws, erbyn hynny, wedi hen ddarfod amdano. O na fuasai hynny`n wir. Yn hytrach, canfyddem ein hunain yng nghanol ail don, cyfyngiadau clo, gyda hyd yn oed rhai arweinwyr byd, gan gynnwys Prif Weindog y DU, wedi eu heintio.

Nid yw`r pandemig wedi chwythu ei blwc o bell ffordd ac nid yw`r rhagolygon yn addawol – er y gobeithiwn y daw brechlyn i`r fei yn y flwyddyn newydd. Yr un fu`r effaith ar gorau ledled y byd, a thristhawn o fethu cael cyd-ganu dros gyfnod mor faith.

Gohiriwyd ymarferion y côr er Mawrth 2020, ac yn sgîl gofynion pellter cymdeithasol a diogelwch ein cantorion, mae`n anhebyg y gallwn ail-gydio yn ein hymarferion am beth amser eto.

Mae pwyllgor y côr, felly, wedi dod i`r penderfyniad anodd i ail-ohirio`r Gyngerdd Flynyddol tan 11eg Rhagfyr, 2021. Does ond gobeithio bydd y pandemig, erbyn hynny, dan reolaeth fel y gallwn unwaith eto ganu o flaen cynulleidfa niferus.

Diwygiwn ein gwefan yn rheolaidd er mwyn cynnwys unrhyw ddatblygiadau newydd; ond ein gobaith yw cael perfformio ‘Meseia’ Handel yn Eglwys Marged Sant, Aberpennar ar 11eg Rhagfyr, 2021. Edrychwn ymlaen at fod gyda`n gilydd unwaith rhagor.

No Comments

Post a Comment

X