Mount Choral

A Change of Plan

Mountain Ash Choir was able to start rehearsals, after a long 18 months apart, in September 2021.

However, this was only with significant restrictions, which prevented many choristers from returning and made it too difficult to properly rehearse for the planned performance of “ Messiah” in May 2022, which had already been postponed several times. Eventually, the very difficult decision was taken to cancel the concert, which was disappointing, but had to take into account the uncertainty about future restrictions and the potential audience size.

So, it was with great relief that at last in April, we have been able to recommence rehearsing in our usual venue and without restrictions. We now plan to hold a free concert with a varied programme on Wednesday the 22nd June 2022 at St Margaret’s Church. The performance will last for one hour, without an interval and any contributions made will be donated to the Ukraine Appeal.

We are now looking forward to singing together and hope that you will join us on the 22nd June.

The choir will also be performing at the Caradogfest on the16th July.

Newid Cynllun

Ym Medi 2021, ar ôl toriad o 18 mis, ail-gydiodd Côr Aberpennar yn ei raglen o ymarferion.

Fodd bynnag, bu rhaid glynnu wrth nifer o gyfyngiadau, gyda`r canlyniad bod rhai aelodau wedi dewis peidio dychwelyd. Yn ei dro achosodd hyn anhawsterau wrth ymarfer ar gyfer ein perfformiad o`r Meseia ym mis Mai, y bu rhaid ei ohirio sawl gwaith eisoes. Yn y pendraw penderfynwyd, o anfodd, ei ohirio eto, gan gymaint yr ansicrwydd am gyfyngiadau pellach a`r gynulleidfa gellid ei disgwyl.

Codiad calon, felly, fis Ebrill, oedd cael dychwelyd i`n hen fangre ymarfer, a hynny heb y cyfyngiadau arferol. Ein bwriad nawr yw cyflwyno cyngerdd rad yn eglwys Marged Sant, Aberpennar ar nos Fercher 22ain Mehefin. Cyngerdd gymysg fydd hon, yn para rhyw awr, heb egwyl, a gyda phob cyfraniad er budd Cronfa Apel Wcráin.

Yn y cyfamser, mwynhau cyd-ganu fydd y nod, gan obeithio y gallwch umuno a ni ar 22ain Mehefin.

Bydd y côr hefyd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Caradog ar 16eg. Gorffennaf.

No Comments

Post a Comment

X