Mount Choral

A Wonderful Evening

Thanks to everyone who came to support us at our Annual Concert on the 18th May. What a wonderful evening it was. After months of rehearsals we finally got to perform Fauré’s haunting “Requiem” and Karl Jenkin’s dramatic “Armed Man”, supported by professional soloists Ros Evans and Gareth Brynmor John and The City of Cardiff Symphony Orchestra, in the packed St Margaret’s Church in Mountain Ash. It was a very enjoyable experience for both performers and audience.

The choir is now in it’s 55th year and has grown significantly in recent years to over 80 choristers. Managed by our conductor Andrew Badham and our President Phyllis Brace we are fortunate to be able to perform major choral works annually. Although challenging it provides an increasingly rare opportunity to maintain the rich choral tradition of the valleys.

Our next concert will be performed, as usual in St Margaret’s Church, on the 2nd of October. In aid of Save the Children it will include a variety of light musical pieces in Welsh, English and maybe even some other languages!

We will publicise the concert on the website, so keep checking to make sure that you join us for some lovely music and to support a very worthwhile cause.

Noson i`w Chofio

Diolch i bawb a gefnogodd ein Cyngerdd Flynyddol 18fed Mai. Cafwyd noson fyth-gofiadwy. Yn dilyn misoedd o ymarferion, o`r diwedd death y cyfle i berfformio ‘Requiem’ hiraethus Fauré a ‘Dyn Arfog’ Karl Jenkins, gyda chefnogaeth yr unawdwyr Ros Evans a Gareth Brynmor John, ynghyd â Cherddorfa Symffoni Dinas Caerdydd. Gydag Eglwys y Santes Farged dan ei sang, roedd yn brofiad amheuthun i`r perfformwyr a`r gynulleidfa fel ei gilydd.

Eleni mae`n 55 mlynedd ers sefydlu`r côr, sydd erbyn hyn wedi cynyddu i dros 80 aelod. Dan gyfarwyddyd ein harweinydd, Andrew Badham, a`n Llywydd , Phillis Brace, braint yw cael cyflwyno`r prif weithiau corawl yn flynyddol. Dyw`r fenter hon ddim heb ei heriau; ond mae`n gyfle gwych i gadw traddodiad corawl cyfoethog y cymoedd yn fyw.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf, fel arfer, yn Eglwys Marged Sant ar 2il Hydref, er bydd cronfa Achub y Plant. Bydd y rhaglen yn cynnwys nifer o weithiau cerddorol ysgafn yn Gymraeg, Saesneg ac ieithodd eraill.

Ceir gwybodaeth bellach, maes o law, ar ein gwefan; felly cadwch lygad arni ac ymunwch â ni am noson arall o gerddoriaeth hyfryd, tra`n cefnogi achos da yr un pryd.

No Comments

Post a Comment

X