Mount Choral

An Evening of Carols and Readings at St James Church, Llwydcoed

This year’s Christmas Concert was hosted by St James Church, Llwydcoed, a venue to which the choir has been welcomed in previous years. As usual, the church was full to bursting, no doubt not just for the performance but for refreshments in the interval of mulled wine, prepared by chorister Sian Lucas, and the mince pies donated by choristers and church members.

The concert began with choir and audience joining in to sing O Come All Ye faithful and ended with the wonderful Hark the Herald Angels Sing, probably the most popular of all Christmas Carols.

The choir sang a number of well chosen Christmas pieces interspersed with readings of James Schmidt’s poem A Soldier’s Silent Night by Sian Lucas, a narration in Welsh of Jesus’ birth from St Luke’s Gospel by the Reverend Hywel Davies and a reading of Christopher Pilling’s poem The Adoration of the Magi by Kathryn Burgess.

A highlight of the evening was the performance of several pieces played by oboist Elizabeth Harwood, accompanied on the piano by Kelly Morgan.

All the money collected for tickets was donated to the Church for their new roof fund and the Reverend Canon Robert Donkin, in his blessing at the end of the concert, gave thanks for the fact that it wasn’t raining that night. If it had been then the audience at the back of the church might have needed to use their umbrellas!  It really was a special evening for the celebration of Christmas.

 

Noson Carolau a Darlleniadau yn Eglwys y Sant Iago, Llwydcoed

Cynhaliwyd Cyngerdd y Nadolig eleni yn Eglwys y Sant Iago, Llwydcoed, lleoliad sydd wedi croesawu’r côr yn y blynyddoedd diweddar.  Fel o’r blaen, roedd yr eglwys dan ei sang, nid ar gyfer y perfformiad yn unig ond ar gyfer y lluniaeth a fwynhawyd yn ystod yr egwyl.  Paratowyd gwin poeth gan Sian Lucas a mins-peis gan aelodau’r côr ac aelodau’r eglwys.

Dechreuodd y cyngerdd gyda’r côr a’r gynulleidfa yn ymuno i ganu O Deuwch Ffyddloniaid a chanwyd y carol bendigedig Clywch lu’r nef yn seinio’n un, yn ôl pob tebyg y carol mwyaf poblogaidd, i gloi’r cyngerdd.

Canwyd y côr sawl darn hyfryd yr Ŵyl a gymysgwyd â’r gerdd A Soldier’s Silent Night gan James Schmidt a ddarllenwyd gan Sian Lucas, hanes geni Iesu o’r Efengyl yn ôl Sant Luc a ddarllenwyd gan Y Parchedig Hywel Davies a’r gerdd The Adoration of the Magi gan Christopher Pilling a ddarllenwyd gan Kathryn Burgess.

Un o uchafbwyntiau’r noson oedd perfformiad o ddarnau amrywiol gan Elizabeth Harwood, oböydd gyda Kelly Morgan yn ei chyfeilio ar y piano.

Tuag at gronfa’r Eglwys ar gyfer to newydd aeth yr arian a godwyd o werthu tocynnau, ac wrth iddo ddweud y fendith ar ddiwedd y cyngerdd, rhoddodd y Parchedig Canon Robert Donkin ddiolch am y tywydd braf oherwydd pe tasai’n bwrw glaw, gallai ymbarél wedi bod o ddefnydd i aelodau’r gynulleidfa a oedd yn eistedd yn rhesi cefn yr Eglwys!  Roedd hi’n noson arbennig iawn yn dathlu’r Nadolig.

No Comments

Post a Comment

X