Mount Choral

Mountain Ash and District Choral Society – Concert for Ukraine

On 22nd June 2022 MADCS welcomed a large audience to our fundraising concert for Ukraine, our first concert since 2019.

Led by Andrew Badham, our musical director, and accompanied by our recently appointed accompanist, Andrew Chinnock, the choir performed a miscellaneous programme of music, both traditional and contemporary, concluding with ‘Gloria’ by Antonio Vivaldi. We were joined in the latter by our guest soloists Rebecca Donkin (soprano), and Sian Jones (contralto).

A notable inclusion in the programme was a new arrangement of the Welsh favourite ‘Ar Lan Y Mor’, specially commissioned by the choir to celebrate the 90th Birthday of our President.

It was a privilege to welcome such a large and appreciative audience after what has been a very long break. A total of £1250 was raised to help the aid effort in the Ukraine.

Cymdeithas Gorawl Aberpennar a`r Cylch

Cyngerdd dros Wcráin

Ar 22ain Mehefin 2022, daeth cynulleidfa gref ynghyd i wrando ar Gôr Aberpennar, wrth iddynt gadw eu cyngerdd gyntaf er 2019, er budd Apel Wcráin.

Dan arweiniad Andrew Badham, ein cyfarwyddwr cerdd, a chyda Andrew Chinnock yn cyfeirio – ac yntau newydd ei benodi`n gyfeilydd swyddogol y côr – perfformwyd rhaglen amrywiol o ddarnau traddodiadol a chyfoes, gan ddiweddu gyda ‘Gloria’ Antonio Vivaldi. Roebecca Donkin (soprano) a Siân Jones (contralto) oedd yr unawdwyr yn y ‘Gloria’.

Un o nodweddion y rhaglen oedd trefniant newydd o`r ffefryn Cymreig, ‘Ar Lan y Môr’, a gomisiynwyd yn benodol gan y côr i ddathlu penblwydd ein Llywydd, Mrs Phillis Brace, yn 90 oed.

Braint oedd cael croesawu cynulleidfa mor fawr a gwerthfawrogol wedi toriad mor hir. Llwyddwyd codi £1250 er budd anghenion Wcráin.

No Comments

Post a Comment

X