Mount Choral

The Choir and the St David`s Day Cymanfa Ganu

Every St David`s Day, or on the Sunday nearest to it, Green Street Wesleyan chapel Aberdare is host to a bilingual Cymanfa Ganu, loyally supported, each year by Mountain Ash and District Choral Society (MADCS). The Gymanfa takes place under the auspices of North Cynon CYTUN (Churches Together) and the local branch of the Soroptimists. The weekend is also noteworthy for the wonderful display of daffodils in the chapel, together with a programme of musical items and entertaining addresses. This year, for example, on the previous Friday, it was a privilege once again to enjoy the company of Roy Noble (BBC), followed an ensemble of brass instrumentalists from the Welsh College of Music and Drama, and items from a collection of young musicians from Rhydywaun and St John the Baptist schools. Then on Saturday, we were entertained by the ‘Dare to Sing’ ladies` choir, ‘Merched Pennar’ (a group of singers from Mountain Ash Choir led by Mrs Phillis Brace), Catrin Southall (soprano) and Debra John (story-teller).

But back to the Gymanfa….. The conductor this year was Dr Mike Thomas, Abernant, with Mr Sheridan George accompanying. These days, the musical success of almost every Cymanfa Ganu is dependent on the support of a local choir and the St David`s Day Cymanfa is no exception. MADCS`s presence ensured that the singing was as powerful as it was harmonious. The choir also presented 3 solo items, namely Mozart`s Ave Verum, an arrangement of the hymn ‘Dwy Law yn Erfyn’ and a loevely arrangement by Annette Bryn Parri, especially for MADCS of the hymn ‘Canaf yn y Bore’. All were enthusiastically received by the congregation. As is the custom, the programme contained 5 Welsh hymns and 5 English hymns, and under Mike Thomas`s inspiring leadership, each hymn was sung meaningfully and with conviction. The evening ended with a rousing rendition of the national anthem.

Y Côr a Chymanfa Ganu Gŵyl Dewi

Pob Gŵyl Dewi, neu ar y Sul agosaf ati, cynhelir Cymanfa Ganu ddywiethog yng nghapel y Wesleiaid, Green Street, Aberdâr, a Chôr Aberpennar, bob blwyddyn, yn barod ei gefnogaeth iddi. Noddir y Gymanfa gan CYTUN Gogledd Cwm Cynon (sef Eglwysi ynghyd) ynghyd â changen leol y Soroptimistiaid. Gydol y penwythnos, trefnir hefyd arddangosfa wych o flodau cenhinen Pedr, yn llenwi lloft a llawr y capel, ac amrywiaeth ddifyr o gyflwyniadau cerddorol a sgyrsiau. Eleni, er enghraifft, fe`n diddanwyd ar y dydd Gwener blaenorol gan Roy Noble (BBC), gan ensemble o offerynwyr pres o Goleg Cerdd a Drama Cymru, a gan nifer o gerddorion o Ysgolion Rhydywaun a St Ioan Fedyddiwr.  Ar y dydd Sadwrn cafwyd cyfle i fwynhau perfformiadau gan Gôr Menywod ‘Dare to Sing’, ‘Merched Pennar’ (sef nifer o aelodau Côr Aberpennar dan arweiniad Mrs Phillis Brace), Catrin Southall (soprano) a Debra John (chwedleuydd).

Ond nôl at y Gymanfa…… Eleni fe`i harwieniwd gan Dr Mike Thomas, Abernant, gyda Mr Sheridan George yn cyfeilio. Bellach mae llwyddiant cerddorol bron pob Cymanfa yn ddibynnol ar gefnogaeth côr lleol, ac mae presenoldeb Côr Aberpennar yn warrant dros ganu cynghaneddol cyflawn. Cafodd y 3 eitem a gyflwynwyd gan y côr dderbyniad brwdfrydig gan y gynulleidfa – sef ‘Ave Verum’ Mozart, trefniant o`r emyn ‘Dwy Law yn Erfyn’ a threfniant Annette Bryn Parri, yn benodol ar gyfer Côr Aberpennar o`r emyn ‘Canaf yn y Bore’. Fel sy`n arfer, bellach, canwyd 5 emyn Cymraeg a 5 emyn  Saesneg, a Mike Thomas, wrth arwain yn ei ffordd ddihafal ef ei hun, yn tynnu`r gorau o`r cantorion oll. Diweddwyd y noson gyda chanu afiaethus o`r anthem genedlaethol.

No Comments

Post a Comment

X