Mount Choral

Upcoming Events

March 3rd – Gymanfa Ganu, at  Green St Chapel, Aberdare   

18th May – Annual Concert – St Margaret’s Church Mountain Ash 

Carl Jenkins “ The Armed Man” and Faure “Requiem”

Mountain Ash Choir will be joining the Gymanfa Ganu at Green St Chapel, Aberdare on the 3rd March. The choir will perform some lovely Welsh pieces and our President Phyllis Brace will also be leading a small group of ladies who will give a performance of some specially selected items.  

If you would like to come along – the Gymanfa Ganu starts at 6pm. It is always well attended so come in plenty of time if you want a seat. 

Annual Concert 

The highlight of the 2019 calendar is the Annual Concert, for which the choir rehearses from January to May to ensure they give the very best performance. This year we are delighted that Andrew Badham our Conductor has chosen Carl Jenkins “The Armed Man” and the ever popular Faure “Requiem”.  

The concert will take place on Saturday the 18th May and will, as usual, be at St Margaret’s Church in Mountain Ash. Tickets will be on sale soon and more information will be given on the website in April. Please come and join us for what promises to be a wonderful evening.  

Digwyddiadau`r Dyfofol

Mawrth 3ydd   –   Cymanfa Ganu yng nghapel Green St, Aberdâr.

Mai 18fed        –    Cyngerdd Flynyddol – Eglwys Marged Sant, Aberpennar.

Carl Jenkins: ‘The Armed Man’; Fauré: ‘Requiem’

Bydd Côr Aberpennar yn cyflwyno nifer o ddarnau Cymreig hyfryd yng Nghymanfa Ganu Capel Green St. Aberdar, ar Fawrth 3ydd. Hefyd bydd ein Llywydd, Phyllis Brace, yn arwain detholiad o ganeuon addas gan gôr bach o wragedd. Mae`r Gymanfa yn cychwyn am 6pm ac estynnir croeso cynnes i bawb. Mae`n arfer bod yn ddigwyddiad poblogaidd – felly gorau po gyntaf y cyrhaeddwch.

Y Gyngerdd Flynyddol

Dyma uchafbwynt y calendr am 2019. Mae`r ymarferion ar y gweill ers mis Ionawr er mwyn sicrhau perfformiad teilwng o safonau gorau`r côr. Rydym wrth ein bodd gyda gweithiau dewis ein harweinydd, Andrew Badham, sef campwaith Carl Jenkins ‘The Armed Man’ ac Offeren dyrchafedig Fauré.

Cynhelir y gyngerdd nos Sadwrn, Mai 18fed yn Eglwys Marged Sant, Aberpennar, fel sy`n arfer gennym. Bydd tocynnau ar werth cyn bo hir, a cheir gwybodaeth bellach ar ein gwefan o fis Ebrill. Ymunwch â ni ar gyfer noson fawreddog a chofiadwy.

No Comments

Post a Comment

X