Mount Choral

Visit to Montelimar to sing with Chorale Arpège

The end of October saw the 5th visit of our choir to Montelimar to spend a long weekend with the Arpège choir with whom we are twinned. They too have made 5 trips to Mountain Ash since 2003 when the friendship began. 

As is usual on twinning visits, choristers are hosted with choir families and over the years firm friendships have been established, with several of our members meeting up with their French friends of their own accord. 

This time 60 of us travelled-12 of which were non-singers(partners of choristers). We were welcomed, as always, with warmth and enthusiasm and the weekend passed in a whirl of wining, dining, visits and of course singing! The highlight of the weekend is always a joint concert, much enjoyed by all. This year’s did not disappoint- an appreciative audience filled the auditorium. It is to be hoped that our  shared love of music, not to mention the hospitality we give and receive is bound to ensure the future success of this venture for many years to come. 

Vive la musique! Vive l’entente cordiale !

Ddiwedd mis Hydref eleni cafwyd pumed ymweliad y côr â Montelimar, wrth i ni fwrw penwythnos hir gyda`n gefell-gôr, yr Arpège. Maen nhw wedi ymweld â ni, hefyd, pum gwaith ers sefyldu`r berthynas rhyngom yn 2003.

Fel sy`n arfer adeg ymweliadau gyfeillio, cai aelodau`r côr eu lletya gan ein gwesteion, gan hyrwyddo cyfeillgarwch clos dros y blynyddoedd. Yn wir, bydd nifer o aelodau`r ddau gôr yn ymweld â`i gilydd o`u pen a`u pastwn eu hunain erbyn hyn.

Rhyw 60 ohonom deithiodd i Ffrainc y tro hwn, gan gynnwys deuddeg nad oeddynt yn canu (sef parnteriaid i gantorion). Cawsom groeso twym-galon, fel sy`n arferol, a threuliwyd penwythnos hwrli-bwrli o loddesta, gwledda ac, wrth gwrs, ganu. Uchafbwynt y penwythnos, bob tro, yw`r gyngerdd undedig a drefnir, a mawr yw`r disgwyl amdani. Ni siomwyd y gymulleidfa fawr a ymgaslodd yn yr awditoriwm y noson honno. Does ond gobeithio y bydd ein cyf-fwynhâd wrth ganu, heb sôn am y lletygarwch a estynnir, y naill gôr i`r llall, yn gwarantu llwyddiant y fenter hon am y dyfodol.

Vive la musique! Vive l`entente cordiale!

No Comments

Post a Comment

X